جملاتی پندآموز

هر کس به دیگری زیانی برساند و یا ضربه ای به کسی بزند، بیشترین زیان را خود از آن خود
خواهد دید، چرا که هرکس در دادگاه عدل الهی در برابر اعمال ناروای خودش مسؤول است.

 

 

وین دایر

/ 1 نظر / 12 بازدید
ابوالفضل

فقط اسم وبلاگتون اسطلخ کوه هستش والا ما هر چی گشتیم درباره ی اسطلخ کوه هیچی نبود