مواد مصرفی جهان فقط در اختیار و کنترل ده شرکت

نظام سلطه، نه اتفاقی و دفعتی حاکم می‌گردد و نه صرفاً با جنگ یا کودتا. بلکه ابتدا زیر ساخت‌ها و بستر مناسب، هدفگذاری، طراحی و برنامه‌ریزی می‌شود و سپس اقدامات مناسب جهت تحقق آنها صورت می‌پذیرد. فرهنگ و اقتصاد، دو بال استقلال و رشد یک ملت‌ها می‌باشند.

منبع : پایگاه خبر و عکس ایران

برای ادامه مطلب کلیک کنید

/ 0 نظر / 7 بازدید