برنامه های در حال اجرای کانون

برنامه های کانون سیدالشهداء(ع)    پنج شنبه ها

19-18

18-17

17-16

اعضاء

آقایان

بانوان

جلسات مشترک

-مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی

-روش صحیح مطالعه کردن

هم برای کنکور و هم برای تحصیل

- ریاضی و فیزیک برای دبیرستانیها و کنکوریها

-مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی

-روش صحیح مطالعه کردن

هم برای کنکور و هم برای تحصیل

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
اسرا

تاریخش کی هست؟