/ 2 نظر / 10 بازدید
محمد امانی

در نگاه کسانی که پرواز را نمی فهمند هر چه بیشتر اوج بگیری کوچکتر می شوی

اسرا

داغونمن کردی پسر.تو عسلویه فکر ییلاق آدمو دیونه میکنه خودت اینجا بودی شاید منو بفهمی