دلار؛ شیطان بزرگ اقتصاد جهانی

چرا با وجود داشتن منابع عظیم نفتی ، گازی و معادن مختلف هم چنان از تحریم رنج می بریم آیا تفاوت در نگاه به تبادلات مالی در دولتمردان و مردم ما نیست ؟

آیا برای برون رفت از این موضوع تغییر فرهنگ مصرف را نمی طلبد؟

آیا تاکید بر امر تولید می تواند ما را از این تهدید خارج کند؟

و در نهایت تحریم فرصت است یا تهدید؟

نظر شما را به مطالعه مقاله ای جلب می کنم که بسیار جالب و خواندنی است.

کلیک کنید

/ 0 نظر / 12 بازدید