اسطلخ کوه بعد از زلزلة سال 1369 در گیلان - زنجان )

با عرض سلام خدمت عزیزان 

در بحث زلزله سال 69 به موردی درباره روستای خودمون برخورد کردم که جالب توجه و

قابل تامل بود .   مجلّة پژوهش و برنامهریزی روستایی، سال 3، شمارة 5، بهار 1393

   در خصوص جابجایی روستا پس از زلزله پژوهشی توسط سه تن از دانشجویان دانشگاه

شهید بهشتی انجام گرفته که خوندنش خالی از لطف نیست 

آدرس سایت: 

https://jrrp.um.ac.ir/index.php/rrp/article/view/22336

/ 0 نظر / 74 بازدید